Tất cả các thông tin liên hệ, thông tin về giao dịch giữa của quý khách hàng/đối tác với chúng tôi đều cam kết bảo mật. Các điều khoản bảo mật này được quy định trong các hợp đồng phân phối, hợp đồng thương mại, và hợp đồng nguyên tắc ký kết giữa VNPS và quý đối tác. Các thông tin bảo mật bao gồm (nhưng không giới hạn) các thông tin sau:

  • Thông tin liên hệ: số điện thoại; email; tài khoản ngân hàng; người đại diện và người liên hệ của hai bên. Ngoại trừ trường hợp chúng tôi bàn giao khách hàng trong khu vực cho đại lý và Đại lý giới thiệu khách hàng ngoài khu vực cho chúng tôi.
  • Chính sách bán hàng: chính sách giá bán; chính sách giao hàng; chính sách thanh toán; chính sách công nợ
  • Thông tin giao dịch phát sinh: sản lượng mua/bán hàng hóa; thông tin chi tiết về thanh toán…

Chúng tôi rất mong muốn nhận được sự hợp tác cũng như đồng hành cùng quý đối tác!